Mindenki „Bálint gazdájáról” talán kevesen tudják, hogy vált már ő is földönfutóvá: átélte, ahogy egymás után következő rendszerek taszítják ki magukból, mint egy oda nem illő mozaikdarabkát. Ezek az élettapasztalatok vitték el a humanizmus szellemiségének irányába. Így nemcsak a természet, a kertészet által volt képes kifejezni szeretetét és tiszteletét a teremtett világ felé, hanem mások megsegítése is egy fontos prioritásként szerepelt értékrendjében. A menekültválság hazai vetületéről kérdeztük.

Mi a véleménye a menekültek fogadtatásával kapcsolatban mai, nem túl bizalomteljes hazai légkörben?

Koromból fakadóan én már sajnos nem tudok aktívan részt venni a menekültek segítésében. Feleségemmel összegyűjtöttünk pár zsák ruhát, melyet az Oltalom Alapítvány eljuttatott a bevándorlókhoz. Viszont kedves barátom, Iványi Gábor legtöbb idejét jelenleg a migránsokkal tölti, és biztos vagyok benne, hogy minden segítséget megad – tőle telhető módon – a hozzánk érkezőknek. Határozott véleményem, hogy aki rászorul, annak segíteni kell, függetlenül a bőrszíntől, fajtól, vallástól, kulturális háttértől.

A menekültek – bármily fagyos a fogadtatásuk – mindenképpen jönni fognak, hogy minél messzebb kerüljenek a háborútól, a terrorveszélytől. Így ez a „probléma” akkor is fennáll, ha segítünk nekik, illetve akkor is, ha hátat fordítunk nekik. Egyedül a mi emberségünket teszi próbára a jelenlegi helyzet: azt, hogy később kellő magabiztossággal tudunk-e majd tükörbe nézni. A jelen társadalmi helyzetre sajnos már nem igaz az a felállás, miszerint az „ellenségem ellensége a barátom”. Hiába van sok olyan szempont a miniszterelnök kormányzásával kapcsolatban, amivel nem értek egyet, ettől függetlenül nem mondanám azt, hogy például a Simicska Lajost vagy bárki mást támogatnék vele szemben.

A napokban leginkább annak a bizonyos háromszáznyolcvanezer hektár földterületnek az eladása miatt bosszankodom. Sajnos eljutottunk arra a szintre, ahol már abszolút nem érdeklik az embereket sem a közügyek, de még az olyan tiszteletre méltó államférfiak sem, mint amilyen Göncz Árpád volt. Halálát követően a Magyar Újságírók Országos Szövetsége rendezett egy csendes megemlékezést, melyre meghívást kapott minden olyan barátja, ismerőse, akivel köztársasági elnöksége alatt jóban volt. Teljesen meglepett, hogy erre mindösszesen huszonötünk jött el.

Fotó: Bálint András
Fotó: Bálint András

Hogyan ítéli meg a civil szervezetek hatékonyságát a migránsok megsegítésével kapcsolatban?

Úgy vélem, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelesre vizsgázott segítségnyújtásból. Mindig is szoros kapcsolatban voltam a szervezettel,: részt vettem hét évig a 2004 óta zajló Befogadó Falu programban. Ennek lényege, hogy az összetartó, lakhatási gondokkal küzdő, főként nagycsaládok számára lehetőséget adjon a hajléktalan létből történő kilépésre, az önálló otthon, életvitel és egzisztencia megteremtésére. Az első „befogadó falu” Tarnabod községben valósult meg, a program második állomása pedig az akkori Hevesi kistérség egy másik hátrányos helyzetű települése, Erk volt. Az akkori szociális miniszter – aki történetesen Göncz Árpád lánya volt – megkért, hogy segítsek a városi származású családoknak átszokni a falusi életmódra, lássam el őket gyakorlati tanácsokkal. Ezt követően rendszeresen tartottam az ottaniaknak kertészkedési tanfolyamokat. Ha az ember megtanul hálásnak lenni minden pillanatért, amit megél, lesz ereje és kedve másoknak is segíteni.

Természetesen ez a program – illetve minden más olyan tevékenység, mely a leginkább kitaszítottaknak próbál egy új lehetőséget adni az életben – csak akkor lehet sikeres, ha a helyi társadalom befogadó és szolidáris. A letelepítettek nagy része megfogadta a gazdálkodási tanácsokat. 2005-ben a Budapesti Rotary Klub a Nürnbergi Rotary Klubtól kapott másfél millió forintot, amit kezdeményezésemre felajánlottak a falu program javára. Az első években ugyan akadtak kisebb fennakadások: egy család például nem volt elég türelmes és megették az elültetésre szánt vetőburgonyát. Nem szabad senkit sem elítélni azért, amilyen helyzetben van – ezt a tapasztalatot szereztem a program kapcsán és a migránsokkal kapcsolatban is ezt szeretném átadni a többi embernek. Bárki kerülhet padlóra az élet során. Önként senki sem hagyja maga mögött az otthonát, hacsak nem lehetetlenítik el az ottani életét.

Jelen pillanatban hogyan értékeli a migránsok helyzetét hazánkban?

Mivel már csak kisebb csoportok vannak nálunk, az ellátásuk is könnyebb. Sajnálatosnak tartom, hogy a magyar egyházak elég nehézkesen kapcsolódtak be a velük kapcsolatos karitatív tevékenységbe. Úgy gondolom, vallási alapon – vagy egyéb más kvalitások alapján – tilos az emberek megkülönböztetése, legalábbis akkor, ha egy humanista értékrendet próbálunk követni.

Tisztában vagyok vele, milyen nagyra tudja értékelni egy éhes ember, ha egy tál meleg ételt felkínálnak neki. A második világháború után ugyan még két évig gazdálkodtam, de a soron következő rendszer sem vett a kegyeibe. Elvették mindenemet, a házamat, szántóföldjeimet, gyümölcsöseimet az állatállománnyal együtt. Kuláknak bélyegeztek, tehát gátja voltam a kolhozosításnak. Ezután a feleségemmel albérletbe költöztünk. Próbáltam munkát vállalni, de ez elég nehezen ment. Elhatároztam, hogy kerteket fogok ápolni. Pestszentimrén és Pestszentlőrincen szerencsére nagyon sok olyan munkás család élt, akiknek szükségük volt egy kertészre, aki besegít nekik a növények gondozásában. 1953-ban Nagy Imre miniszterelnökségével kicsit enyhült a kulákok megítélése, így felvettek egy állami gazdaságba segéd-agronómusnak, noha ekkor már diplomás kertészmérnök voltam. Egy szó, mint száz, a migránsok szenvedéseit teljes mértékben át tudom érezni, hiszen én két, egymást követő rendszernek is az „ellensége” voltam. Senki sem maga választja azt a kulturális, vallási és szociális közeget, amelybe születik – ezért nem is tehető felelőssé senki a szociokulturális örökségéért.

Jó példát mutattak a német egyház elöljárói, akik még a templomokat is kinyitották a menekültek előtt. Nálunk a civil szervezetek és az önkéntes egészségügyi dolgozók voltak azok, akik sokat tettek azért, hogy egy viszonylag emberséges környezet fogadja az ide érkezőket – holott az egészségügy nincs jelenleg a helyzet magaslatán. Bizalommal tölt el, hogy vannak olyan fiatal orvosok, akik hajlandók az idejükből jótékony célokra is áldozni. Személyes szálak is fűznek a Semmelweis Egyetemhez, mivel a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) révén előbb munkakapcsolatba, majd jó barátságba kerültem Szentágothai Jánossal, aki az elnöki posztot töltötte be, én pedig az alelnöke voltam a szervezetnek. Ő is nagyon szeretett kertészkedni. Külföldi útjairól mindig hozott magával valamilyen új vetőmagot vagy növényi részt, amit elültetett a balatonszepezdi kertjében. Hiányzik nagyon, hiszen ő volt az, aki a tudományos elismertség mellett a közéleti aktivitását is fenn tudta tartani és mind a két területen sikereket ért el.